Home

Gezonde werknemers in een prettige werkomgeving zijn gemotiveerde en productieve medewerkers. Tegenwoordig willen werkgevers betrokken en actief bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Op welke manier dat het beste past bij de organisatie, bij het werk en de wensen van de werknemers is echter niet altijd duidelijk.

Arbothema’s ondersteunt en adviseert bedrijven met projecten en adviezen die de gezondheid van werk en werknemers verbeteren.

Arbothema’s maakt hierbij gebruik van de laatste stand van de wetenschap en de meest succesvolle voorbeelden uit de praktijk. In overleg met de opdrachtgever ontstaat voor elk bedrijf een passende aanpak op maat op basis van de laatste inzichten, wensen en behoeften van de organisatie.

Home

Gezonde werknemers in een prettige werkomgeving zijn gemotiveerde en productieve medewerkers. Tegenwoordig willen werkgevers betrokken en actief bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Op welke manier dat het beste past bij de organisatie, bij het werk en de wensen van de werknemers is echter niet altijd duidelijk.

Arbothema’s ondersteunt en adviseert bedrijven met projecten en adviezen die de gezondheid van werk en werknemers verbeteren.

Arbothema’s maakt hierbij gebruik van de laatste stand van de wetenschap en de meest succesvolle voorbeelden uit de praktijk. In overleg met de opdrachtgever ontstaat voor elk bedrijf een passende aanpak op maat op basis van de laatste inzichten, wensen en behoeften van de organisatie.

Diensten

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een mooie start om verbeteringen in de organisatie door te voeren. Een RI&E heeft tot doel de bestaande risico’s te inventariseren en maatregelen voor te stellen die deze risico’s verminderen of opheffen.

De gevonden risico’s komen terecht in een Plan van Aanpak waarin de ernst van de risico’s, de mogelijke maatregelen en de eventuele rest risico’s worden beschreven.

Arbothema’s ontwikkelt een RI&E op maat voor uw bedrijf en inventariseert de aanwezige risico’s door middel van observaties, interviews met leidinggevenden en werknemers, en eventueel aanvullend vragenlijst onderzoek.

Het Plan van Aanpak wordt samen met de opdrachtgever opgesteld en bevat mogelijke maatregelen, een prioriteitenlijst en de tijdsplanning voor de aanpak van de risico’s.

Indien gewenst blijft Arbothema’s betrokken bij de uitvoering van de gekozen maatregelen.

 

Gezondheid en vitaliteit

Iedere werkgever wenst gezonde, vitale en duurzaam inzetbare medewerkers.

Hoe zorgt u ervoor dat uw oudere werknemers fit en gezond hun werk uit kunnen blijven voeren? Uit onderzoek is bekend dat werkgevers de gezondheid van hun werknemers graag op een positieve manier willen beïnvloeden. Dit komt niet alleen ten goede van de werknemer, ook de werkgever heeft baat bij productieve, gezonde en betrokken werknemers. Op welke manier pakt u dit aan zonder te veel in het privédomein van de werknemer terecht te komen?

Arbothema’s adviseert u in de ontwikkeling van een gevarieerd, duurzaam en passend aanbod voor elke werknemer. Dit aanbod begint op de werkvloer waar bijvoorbeeld dynamisch meubilair kantoorwerk flexibel maakt en het nieuwe werken ondersteunt. Maar ook advies over een gezonde leefstijl en mogelijkheden om meer te bewegen op en rond het werk worden hierin meegenomen.

 

Quickscan Arbowet en veiligheid

Met de ‘Arbo-quickscan’ brengt Arbothema’s in een dag voor u in kaart aan welke verplichtingen vanuit de Arbowet u voldoet en waar nog aandacht nodig is. Met een rondgang door het bedrijf, interviews met management en werknemers en waar nodig een documenten scan, brengt Arbothema’s voor u in kaart welke acties het komende jaar aangepakt kunnen worden om ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken.

 

 

 

Training en voorlichting op maat

Arbothema’s verzorgt trainingen en voorlichting op maat over fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting, werkplekinrichting en het voorkomen van klachten en meer bewegen op het werk. De aanpak van Arbothema’s kenmerkt zich door veel interactie en participatie van werknemers. Grote betrokkenheid van werknemers bij het oplossen van knelpunten in hun werk, zorgt voor meer draagvlak en gedragsverandering. Daarnaast is Arbothema’s in te zetten op Gezondheids- of Vitaliteitsdagen om een lezing of workshop te verzorgen over leefstijl en gezondheid op het werk.

Over ons

Arbothema’s adviseert en ondersteunt bedrijven bij de uitvoering van hun arbeidsomstandighedenbeleid en gezondheidsmanagement.

Kiem The is Bewegingswetenschapper en Hogere Veiligheidskundige.

Zij heeft 20 jaar ervaring in het uitvoeren van onderzoek en adviseren over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Zij heeft meerdere jaren werkervaring als onderzoeker en adviseur bij TNO opgedaan waar zij verschillende projecten heeft begeleid met als doel arbeidsomstandigheden te verbeteren en gezondheid van werknemers te bevorderen. Daarna heeft zij als interim adviseur gewerkt voor onder andere Kenniscentrum Sport (voorheen NISB), werkt zij samen met Centrum Werk Gezondheid en heeft zij voor bedrijven in verschillende sectoren Risico Inventarisaties uitgevoerd.

Arbothema’s helpt bedrijven bij het uitvoeren van hun Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), adviseert over een passend gezondheidsbeleid en draagt bij aan de ontwikkeling van een Arbo management systeem.

Voor werknemers is Arbothema’s in te zetten voor trainingen op maat over gezonde leefstijl, passende werkplekinrichting en voorkomen van fysieke belasting en werkstress.

Naast haar werkzaamheden voor Arbothema’s is Kiem sinds 2008 verbonden aan de opleiding Sportkunde van Hogeschool Inholland. Daar geeft zij les over de onderwerpen: Arbeid en gezondheid, fysieke en psychosociale arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is zij de coördinator van het uitstroomprofiel Gezondheidsmanagement.

Contact

Dit is een pagina met wat contactinformatie, zoals een adres en een telefoonnummer. Je kunt ook met behulp van een plugin een contact formulier toevoegen.