Duurzame Inzetbaarheid

De inzetbaarheid van ouder wordende medewerkers is een vraagstuk waar veel bedrijven mee zitten. Wat kunnen we doen om mensen vitaal en fit aan het werk te houden tot hun 67ste? Kan dat wel met het werk dat de medewerkers uitvoeren?

Duurzame inzetbaarheid heeft betrekking op verschillende onderwerpen zoals:

Vitaliteit, werkvermogen, employability.

Vitaliteit gaat over energie en motivatie om het werk te doen. Werkvermogen heeft te maken met de mate waarin men fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken. En employability is het vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies te vervullen, zowel in het eigen bedrijf als in een ander bedrijf of sector (van Vuuren 2011).

Arbothema’s ondersteunt en adviseert over mogelijkheden om uw werknemers fit en gezond te houden, bekijkt welke werkzaamheden ‘leeftijd-proof’ zijn en stelt mogelijke aanpassingen voor. Uiteraard worden de werknemers zelf hierbij betrokken.

Benieuwd wat u voor de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers kan doen?

Bel of mail voor een afspraak!