Quick Scan Arbowet en Veiligheid

Met de ‘Arbo-quickscan’ brengt Arbothema’s in een dag voor u in kaart aan welke verplichtingen vanuit de Arbowet u voldoet en waar nog aandacht nodig is. 

Met een rondgang door het bedrijf, interviews met management en werknemers en een scan van het beleid, brengt Arbothema’s voor u in kaart welke acties het komende jaar aangepakt kunnen worden om ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. 

Met de Quickscan heeft u direct inzicht in de stand van zaken in het bedrijf als het gaat om veiligheid en gezondheid.