Risico Inventarisatie en Evaluatie

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (kortweg RI&E) is een methode waarmee u vastlegt welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in uw bedrijf spelen. De RI&E is een wettelijke verplichting vanuit de overheid.

Gezond en veilig werken begint met inzicht hebben in de risico’s op de werkvloer en het treffen van passende maatregelen.

Circa 4000 mensen per jaar overlijden als gevolg van arbeidsomstandigheden. Daarnaast is het aantal beroepsziekten in Nederland hoog.

 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besteed jaarlijks aandacht aan het belang van een actuele RI&E. Een campagne; de ‘Week van de RIE’ is onlangs geweest met onder andere reclamespots op de radio en verschillende bijeenkomsten en activiteiten in het land.

 

Elk bedrijf met personeel in dienst (ook uitzendkrachten of vrijwilligers) moet over een actuele RI&E beschikken. De helft van alle bedrijven heeft een RI&E. En van de bedrijven met een RI&E heeft slechts een klein deel de belangrijkste risico’s geïnventariseerd.

 

Behoort u tot de bedrijven die nog geen RI&E of een verouderde RI&E heeft? Arbothema’s helpt u graag met het actualiseren en/of opstellen van de RI&E.

 

Bel of mail voor een offerte op maat.